HOTEL BYSTRÁ DODRŽIAVA PRE VAŠU OCHRANU OPATRENIA UVZSR


Milí hostia,

pre vašu ochranu sme v Hoteli Bystrá a našom wellness centre prijali nasledovné preventívne opatrenia na zabránenie šírenia Covid-19 v zmysle opatrení UVZSR platných od 01.09.2020:

1)Vstup a pobyt vo vnútorných ako aj vonkajších priestoroch Hotela Bystrá je povolený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami v zmysle Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2732/2020. (nevzťahuje sa pre čas potrebný na konzumáciu na hotelovej terase).

2)Pred vstupom do akéhokoľvek priestoru Hotela Bystrá si prosím dezinfikujte ruky (dezinfekcia je umiestnená na viditeľných a označených miestach v priestoroch hotela).

3)V prípade viacerých čakajúcich hostí na ubytovanie, na komunikáciu s personálom vám odporúčame dodržiavať odstup 2 metre. v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020.

4)Pri rezerváciách online je možné využiť online check-in a skrátiť tak čas pri ubytovaní.

5)Ak je to možné, používajte prosím vlastné pero/ceruzku.

6)Do izby počas pobytu hosťa nevstupujeme, len na jeho požiadanie. Prosíme hostí, aby nás informovali do 12:00 hodiny daného dňa o potrebe izbu upratať.

7)Na izbách sú k dispozícii pre hostí dezinfekčné prostriedky.

8)Obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikuje ruky.

9)Obsluhujúci personál vykonáva dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi.

10)Kuchynský riad je umývaný strojovo, pri teplote vody min. 80°C s použitím vhodného umývacieho prostriedku. Následne je uložený do zariadenia na odkvapkanie riadu.

11)Spoločné priestory v Hoteli Bystrá sú pravidelne umývané „na mokro“ s použitím dezinfekčného roztoku.

12)Spoločné hygienické zariadenie je dezinfikované každú hodinu. 

13) Pri úprave bazénovej vody používame osvedčené technologické postupy.

14) Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie udržiavame pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvenciu prevádzkovej kontroly sme zvýšili na dvojnásobok.

15) Pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá je zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorú vykonávame prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine.

16)Medzi jednotlivými masážami je zachovaný časový odstup potrebný pre dezinfekciu a upratanie.

17)V celom priestore wellness je vykonávaná pravidelná dezinfekcia dotykových plôch.

18)Náš hotelový bazén a vírivky si dlhodobo udržujú vysokú kvalitu vody, pravidelne kontrolovanú príslušným orgánom RÚVZ.

19)V priestoroch všetkých stredísk pravidelne vetráme. Pri vetraní vzduchotechnickým zariadením vo wellness sme zvýšili prietok výmeny vzduchu a zabezpečili jeho trvalý chod.

20)OD 01.06.2020 JE VO WELLNESS ÚPLNE NOVÉ KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE VRÁTANE NOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBIA.

 

Tešíme sa na vašu návštevu!

Hotel Bystrá ***

Rezervácia

Opýtajte sa nás

Zavolajte nám alebo sa opýtajte cez email. Naša recepcia vám zodpovie všetky otázky.
+421 48 6195 253